BIOLOGI/MATEMATIKK - UiT
MAT-1004. Lineær algebra. MAT-1002. Kalkulus 2/. (2 uker observasjonspraksis)
. BIO-1102 Biologisk mangfold. 1. år. PFF-1001 Examen paedagogicum.
KJEMI/MATEMATIKK - UiT
KJE-1005. Termodynamikk og kinetikk. MAT-1002. Kalkulus 2. (2 uker
observasjonspraksis). KJE-1002. Organisk kjemi. 1. år. PFF-1001 Examen
paedagogicum.
FYSIKK/MATEMATIKK - UiT
1. år. PFF-1001 Examen paedagogicum. FYS-0100. Generell fysikk. MAT-1001.
Kalkulus 1. FIL-0700. Ex.phil. MAT-1002. Kalkulus 2. MAT-1004. Lineær algebra
 ...
 
Livres   ||   Examens corriges   || Td Corrigé    || Cours