DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N.B. : - Tsy maintsy atao ny laza adina I. ... 1 ? Manomeza tara-kevitra telo hita ao amin'ny boky vakivakim-piainana. 2 ? Inona no heverin'ny Malagasy ho fiantraikan'ny fahazoan-tsiny ? (valiny roa). LAZA ADINA II Isafidianana ny A sy B.


un extrait du document....